Hlavná stránka

Som otec košatej, mnohodetnej rodiny videl som úsilie mojej manželky, matky a aj iných matiek. Aká je neviditeľná, neocenená práca pri príprave novej, nastupujúcej generácie. Preto som sa rozhodol matky podporovať a aj zastupovať.

Hodnoty rodiny ma natoľko oslovili, že im intenzívne venujem niekoľko desaťročí.

Rodina je spojená nielen s radosťou, ale aj so starosťami, najmä ak rôznych obdobiach života prichádzajú choroby, chudoba, strata zamestnania, bývania. Rodina je veľmi zraniteľná, najmä ak je vystavená útokom zo všetkých strán. Život má aj odvrátenú tvár a som rád, že som ju spoznal, lebo ma obohatila. Práve tu som stretol mnoho vzácnych ľudí.

Ochrana rodiny a odovzdávanie skúseností, že život treba chápať ako výzvu. Ďakujem, že každý deň je sviatkom.