Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Počasie
Vybrané z galérie:
 
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 28.8.2018
Delegovanie členov do miestnej (okrskovej *) volebnej komisie Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu  pre voľby do obecného zastupiteľstva.  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická str...
publikované dňa: 22.8.2018
V Trnovci, dňa 22.08.2018                                            Zn. 189/18/V2018       &nb...
publikované dňa: 22.8.2018
Č.p. 189/18/V2018       Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018     MVDr. Jozef kotvan, starosta obce Trnovec     u r č u j e m     osobu na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018...
publikované dňa: 16.8.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   Obecné zastupiteľstvo v Trnovci uznesením č. 13/2018 zo dňa 16.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Trnovci pre volebné obdobie 2018 – 2022 bude mať celkom 5 poslancov v nezmenenom počte, kto...
publikované dňa: 6.7.2018
      Starosta obce Trnovec MVDr. Jozef Kotvan v zmysle § 171 ods. 9  a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu 06.07.2018   291 &n...
publikované dňa: 25.5.2018
Informačná povinnosť obec Trnovec   Prevádzkovateľ : Obec Trnovec Obecný úrad – Trnovec, Trnovec 66, 908 51 Holíč , IČO : 00310085, Tel. číslo:  034 / 668 23 08  e-mail:   trnovec@ehs.eu starosta obce : MVDr. Jozef Kotvan   Zodpovedná osoba : Mgr. Peter Irša, tel. 0905 938619, e-mail : ...
publikované dňa: 3.1.2018
ROZPIS VÝVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV VOBCI TRNOVEC PRE ROK 2018 4.1.2018 05.07.2018* 18.1.2018 19.7.2018 1.2.2018 2.8.2018 15.2.2018 16.8.2018 1.3.2018 30.8.2018 15.3.2018 13.9.2018 29.3.2018 27.9.2018 12.4.2018 11.10.2018 26.4.2018 2...