Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Počasie
Vybrané z galérie:
 
publikované dňa: 22.8.2018

Č.p. 189/18/V2018

 

 

 

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

 

MVDr. Jozef kotvan, starosta obce Trnovec

 

 

u r č u j e m

 

 

osobu na organizačnú a technickú prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018  a to:

 

 

 

Martina Foltýnková – zamestnankyňa obce Trnovec

 

 

 

 

V Trnovci, dňa 22.08.2018                                  

                                                                           MVDr. Jozef Kotvan

                                                                           starosta obce Trnovec