Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Počasie
Vybrané z galérie:
 
publikované dňa: 22.8.2018

V Trnovci, dňa 22.08.2018                                            Zn. 189/18/V2018

 

 

 

 

MENOVANIE

ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

 

V zmysle §169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

menujem

 

 

za zapisovateľa mistnej volebnej komisie pre volby do orgánov samosprávy obce Trnovec

konané dňa 10. novembra 2018

 

p. Martinu Foltýnkovú

 

 

Kontakt:

Telefón: 034/668 23 08

 

Email: trnovec@ehs.sk

Adresa: Obecný úrad Trnovec, č. 66, 908 51  Trnovec

 

 

 

 

                                                                            MVDr. Jozef Kotvan

                                                                          starosta obce Trnovec