Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Vybrané z galérie:
 

Sobáš:

Martina Šeniglová + Marek Foltýnek
Kristína Hatalová + Filip Duffek
Kristýna Kardosová + Ján Ružička
Marie Ratajská + Stanislav Uher

Narodili sa:

Tibor Foltýnek

Zomreli:

Emília Steinerová
Mária Tomšová