Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Vybrané z galérie:
 
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 5.9.2021
publikované dňa: 5.9.2021
PLNOMOCENSTVO   Podpísaný(á): ...............................................................................................                          ..............................................................

Návrh- Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Trnovec