Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Vybrané z galérie:
 

Orgány obce tvorí starosta a obecné zastupiteľstvo.

Starosta obce

Štefan Jaroš
0907 444 657

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo tvorí 5 poslancov:

Mgr. Alena Jurašová
0911 024 011
Ing. Marián Budovič
0905 973 375
Štefan Pochylý
0903 231 527
Bc. Ján Švondra
0911 702 995
Valéria Šťastná

Hlavný kontrolór:
Dana Šestáková0902 956 888

Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie:

Finančná komisia (má 5 členov)

Komisia verejného poriadku, kultúry a športu (má 5 členov)

Obec Trnovec má spracované územno-plánovacie dokumenty:

  • VZN č. 1/2002 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Trnovec
  • Protipovodňový plán
  • Plán PO
  • Plán CO
  • Územný plán rozvoja obce Trnovec