Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Vybrané z galérie:
 

Dokumenty k územnému plánu obce Trnovec:

Textová časť

Výkresová časť

  1. širšie vzťahy (.pdf)
  2. priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (.pdf)
  3. MÚSES (.pdf)
  4. doprava (.pdf)
  5. vodovod a kanalizácia (.pdf)
  6. odvodnenie územia (.pdf)
  7. energetika (.pdf)
  8. slaboprúd (.pdf)
  9. záber PPF (.pdf)
  10. VPS (.pdf)