Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Vybrané z galérie:
 

Dodatok č. 1/2021 k VZN č.9/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Trnovec