Preskočiť na obsah

Rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia

Zverejnené 5.9.2021.

Návrh- rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastránom území Trnovec