Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2011 o miestnom poplatku za KO a DS odpady