Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 9/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Trnovec