Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2/2023 k VZN č. 2/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Trnovec