Preskočiť na obsah

Dodatok č. 4/2023 k VZN č. 3/2007 o miestnych daniach