Preskočiť na obsah

Návrh- rokovací poriadok ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastránom území Trnovec