Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec č. 1/2023 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Trnovec počas volebnej kampane