Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DS na území obce Trnovec