Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce