Preskočiť na obsah

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ,, Územného plánu obce Trnovec – zmeny a doplnky č. 1.,,