Preskočiť na obsah

Finančná komisia (má 5 členov)

Komisia verejného poriadku, kultúry a športu (má 5 členov)

Obec Trnovec má spracované územno-plánovacie dokumenty:

  • VZN č. 1/2002 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Trnovec
  • Protipovodňový plán
  • Plán PO
  • Plán CO
  • Územný plán rozvoja obce Trnovec