Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Alena Jurašová

Poslankyňa

0911 024 011

Ing. Marián Budovič

Poslanec

0905 973 375

Štefan Pochylý

Poslanec

0903 231 527

Bc. Ján Švondra

Poslanec

0911 702 995

Valéria Šťastná

Poslankyňa

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo tvorí 5 poslancov.