Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 27.9.2023.

Komunálny odpad Papier
Január
3
5
7
10
14
17
19
21
24
28
31
Február
2
4
7
11
14
16
18
21
25
28
Marec
2
4
7
11
14
16
18
21
25
28
30
Apríl
1
4
8
11
13
15
18
22
25
27
29
Máj
2
6
9
11
13
16
20
23
25
27
30
Jún
3
6
8
10
13
17
20
22
24
27
Júl
1
4
6
8
11
15
18
20
22
25
29
August
1
3
5
8
12
15
17
19
22
26
29
31
September
2
5
9
12
14
16
19
23
26
28
30
Október
3
7
10
12
14
17
21
24
26
28
31
November
4
7
9
11
14
18
21
23
25
28
December
2
5
7
9
12
16
19
21
23
26
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.