Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 1/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady