Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN 1/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady